tisdag 9 februari 2010

Dagens personlighetsstörning

Narcissistisk personlighetsstörning är en personlighetsstörning som kännetecknas av narcissistens extrema känsla av självhävdelse, bristande verklighetsuppfattning, sitt stora behov av att befinna sig i centrum och brist på empati. Denna patologiska narcissism skiljer sig från den naturliga narcissismen vi alla bär på, känslan av att vilja vara omtyckt. Personer med denna störning utmärker sig genom krocken mellan två motsatta självbilder - den idealistiska bilden av sig själv som storslagen och grandios, gentemot känslor av skam och självhat.

Diagnosticeringskriterier enligt DSM-IV-TR
Individen uppvisar ett ihärdigt mönster av grandiositet (i fantasi eller beteende), behov av beundran, brist på empati, börjar i det unga vuxenlivet och finns i varierande samband indikerat av fem (eller fler) av följande:

1.Har en grandios självbild (till exempel överdriver framsteg och talanger, förväntar sig att bli betraktad som överlägsen utan lämpliga meriter).

2.Är besatt av fantasier om obegränsad framgång, makt, briljans, skönhet, eller perfekt kärlek.

3.Tror att han eller hon är "speciell" och unik och bara kan bli förstådd av, eller bara borde umgås med, andra speciella eller högstatuspersoner (eller -institutioner).

4.Kräver stor beundran.

5.Har oresonliga förväntningar på speciella förmåner eller omedelbar respons på hans eller hennes förväntningar.

6.Är interpersonellt exploativ, det vill säga utnyttjar andra för att uppnå sina egna mål.

7.Brist på empati; är ovillig att känna igen eller identifiera sig med andras känslor och behov.

8.Är ofta avundsjuk på andra eller tror att andra är avundsjuka på honom eller henne.

9.Uppvisar arrogans, hotfulla beteenden eller attityder.

Wikipedia

Känner du igen dig?

Inga kommentarer: